Filosofie

Voor Kumiki staat een gebouw nooit op zichzelf. Onze gebouwen gaan intelligent en respectvol om met de zon, de wind, het water, de bodem, het groen en het dierenleven.

Natuur, gebouw en technologie versterken elkaar en dragen samen bij aan een gezonde leefomgeving.

Pijler #1

Ecologie

Kumiki bouwt niet alleen voor mensen, maar voor alles wat leeft. We gebruiken natuurlijke materialen en versterken de biodiversiteit, zowel boven de grond als eronder.
Zodat de rijkdom aan planten, dieren, insecten en micro-organismen toeneemt en het leven op aarde in evenwicht blijft.

We doen dit samen met onze ecologen, producenten van natuurlijke materialen en bouwpartners. Die zijn net zo gedreven als wij om ervoor te zorgen dat planten en dieren niet uitsterven maar zich kunnen blijven aanpassen aan veranderde omstandigheden. Want dat is van levensbelang voor de mens en al het leven op aarde.

Pijler #2

Esthetiek

De esthetiek van onze gebouwen is niet verhullend en heeft een intrinsieke kwaliteit. We laten de constructie bewust zichtbaar zodat de functie en kwaliteit van alle componenten direct duidelijk zijn. Dat klinkt misschien wat onwennig, maar alle materialen zijn zo zorgvuldig in elkaar gezet dat er geen afwerking nodig is. In hun eenvoud zijn ze zowel elegant als betekenisvol.

Wij noemen dit ecologische esthetiek. De schoonheid zit in de functionele kwaliteit, vergelijkbaar met een blad in de natuur. De steel, nerven en bladschijf dienen elk een doel. Elk essentieel onderdeel is zichtbaar. Dit geeft inzicht in de slimme manier waarop de natuur werkt. Dit geldt ook voor onze gebouwen. Ze tonen de intrinsieke betekenis van de gebruikte materialen. Dat helpt ons de natuur meer te waarderen en ermee samen te werken.

Schoonheid is meer dan alleen ‘mooi zijn’. Het heeft ook invloed op de levensduur van een gebouw. Als mensen ervan houden blijft het bestaan. Dat maakt zo’n gebouw zeer duurzaam.

Charles Darwin ontdekte dit fenomeen in de natuur, waar het voortbestaan van soorten ook afhankelijk is van schoonheid. Daarop worden de partners uitgekozen. Wij passen die kennis toe op woningen en gebouwen. Ze weerspiegelen de schoonheid van het ecosysteem.

Principe #3

Collaboratief werkmodel

Co-creatie met de eindgebruiker is de sleutel tot het creëren van doorvoelde architectuur waarin het plezier van wonen, werken, leren en spelen centraal staat en waar de gebruiker zich op zijn gemak voelt.

Een Living Building bestaat bij de gratie van haar omgeving en gebruikers. Een goed begrip van deze twee elementen is daarom essentieel. We brengen de omgeving in kaart en alle kansen die dit ons biedt. Door ons collaboratief werkmodel verzekeren we ons van het juiste vertrekpunt in onze ontwerpopgave, als het gaat om de wensen en behoeften van de gebruikers.

We organiseren een creatieve workshop, een kick-off meeting waarin we samen met opdrachtgevers alle ingrediënten voor het ontwerp vinden. Kumiki faciliteert het participatieve maakproces en behartigt de belangen van de opdrachtgever en waarborgt dat het project binnen Kumiki’s visie wordt ontwikkeld.

Online bibliotheek

We nemen je graag mee in onze wereld en geven je een kijkje achter de schermen van regeneratieve architectuur, bijzondere technieken en onze favoriete materialen.