Project

Eco Farm

Material & impact

Kumiki heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de realisatie van een ecologische boerderij met ondersteunende functie.

Er zijn geen speciale eco-principes toegepast.


Alle bestaande gebouwen zijn afgeschreven en worden daarom gesloopt, behalve de monumentale voorgevel van de boerderij en twee monumentale bunkers die onderdeel zijn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Meer weten? Neem contact op met Kevin.

Contact

Related media

No items found.