Expertise

Creatief samenwerken als bureau

Kumiki gelooft in de kracht van samenwerken, in het bundelen van krachten en expertises. We staan open voor samenwerkingen met andere architectenbureaus. Wij brengen onze expertise over regeneratieve architectuur in en staan voor onze opvatting dat ecologie en esthetiek hand in hand gaan. Ben je op zoek naar een creatieve partner? Neem dan contact met ons op.

Prijsvraag maquette

Thema’s

De plek van onze gebouwen is enorm belangrijk. Elke plek kent zijn eigen verhaal en unieke kenmerken. En elke plek kent zijn eigen ecologie, soms met een rijkheid aan planten en dieren. We vergeten weleens dat wij niet alleen zijn.

Kumiki bouwt daarom niet alleen voor mensen, maar ook voor planten, dieren en microben. Met onze natuurinclusieve ontwerpen verbinden we mensen opnieuw met de natuur en eren, beschermen en verbeteren we het unieke ecologische verhaal van die plek.

Traditionele bouwmaterialen zoals beton en staal hebben een negatieve impact op het milieu, de natuur en onze gezondheid. Dit kan anders.

Er zijn bouwmaterialen met een positieve impact op ons en de aarde: hout, vlas, hennep, stro, klei, bamboe en leem. De grondstoffen hiervan zijn ecologisch, hernieuwbaar en lokaal geproduceerd. Deze natuurlijke bouwmaterialen zijn niet-giftig, licht in gewicht, sterk, vochtregulerend en brandwerend. Daarom bouwt Kumiki bij voorkeur met deze biobased materialen.

Waar en hoe we wonen heeft invloed op hoe je je voelt. Onderzoek heeft aangetoond dat een verbinding met de natuur een direct effect heeft op onze productiviteit, creativiteit en het vermogen om stress tegen te gaan.

Daarom ontwerpen we bij Kumiki gebouwen waarin we mensen verbinden met de natuur en de binnenruimtes gezonde lucht en natuurlijk daglicht hebben, met een prettige akoestiek en waar koeling en verwarming gezond en energiezuinig is. In het ontwerp van onze gebouwen maken we een koppeling tussen binnen en buiten, zodat je je verbonden voelt met het weer, de seizoenen en met het voorbijtrekken van de dag.

Gebouwen verbruiken enorm veel energie. En deze energie komt van bronnen die ecologisch verwoestend zijn. De hoge energieprijzen, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en het tekort aan drinkwater maken een toekomstbestendig en duurzaam energieplan noodzakelijk.

Kumiki wil klimaatadaptieve gebouwen realiseren die energie-neutraal en bij voorkeur energie-positief zijn. Dit maakt onze gebouwen voorbereid op de toekomst. We kijken naar de basisvorm van het gebouw en de juiste oriëntatie van de ruimtes. Zo minimaliseren we de energiebehoefte en kunnen we weerselementen als de zon (warmte en licht), wind (ventilatie) en regenwater maximaal benutten. Aangevuld met technologische oplossingen om duurzame energie op te wekken.

Kumiki houdt rekening met de gehele levenscyclus van materialen. Zo putten we niet langer grondstoffen uit en verminderen we CO2 uitstoot. We sluiten de kringloop van bouwmaterialen en voorkomen schadelijke uitstoot in de lucht, het water en de bodem. Onze gebouwen zijn flexibel, adaptief, circulair en veerkrachtig. Elementen van het gebouw zijn altijd los van elkaar te vervangen, zonder dat alle andere elementen die in goede staat zijn ook worden weggegooid.

Het materialenpaspoort is onmisbaar. Hierin documenteren we de herkomst, levensduur en recyclemogelijkheden van elk materiaal. Zo wordt onderhoud en hergebruik makkelijk, en wordt de waarde van materialen erkent (na gebruik is het dus niet langer zomaar afval).

description +
Next →
← Previous
see project →